Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/11-17-LV Landsverordening tot aanvaarding van het voorstel van Rijkswet vanhet lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)
LV
2017-08-08
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/04-17-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregel, van de tot wijziging van het Landsbesluit toezicht luchtvaart in verband met de vaststelling van tarieven voor diensten en werkzaamheden
LBham
2017-08-08
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/09-17-LV Landsverordening tot wijziging Landsverordening Raad van Advies in verband met het verhogen van de leeftijdsgrens voor de Raadsleden aan de Raad van Advies
LV
2017-08-03
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/08-17-LV Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2018
LV
2017-07-27
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/06-17-LV Landsverordening houdende regels met betrekking tot het oprichten van en het verwerven of vervreemden van aandelen in de Ontwikkelingsbank van Sint Maarten en tot wijziging van diverse landsverordening teneinde de inkomsten voor de Landskas structureel te verhogen (Landsverordening Ontwikkelingsbank en inkomstenverhogende ...
LV
2017-07-12
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/07-17-LV Landsverordening houdende intrekking van enkele landsverordeningen op het terrein van de belastingen, die in onbruik zijn geraakt (Landsverordening belastinghervorming, fase I)
LV
2017-07-12
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/05-17-LV Landsverordening houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering (Wetboek van Strafvordering)
LV
2017-07-07
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/03-17-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot aanpassing van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van de geldelijke voorzieningen van de leden, hun plaatsvervangers en van de secretaris van de Sociaal-Economische Raad
LBham
2017-07-03
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/04-17-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening begroting 2017 in verband met wijzigingen van de Gewone Dienst en wijzigingen van de Kapitaaldienst
LV
2017-06-29
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/03-17-LV Landsverordening tot wijziging van de algemene Landsverordening landsbelastingen in verband met Internationale verplichtingen (Landsverordening Common Reporting Standard)
LV
2017-06-06
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/02-17-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid in verband met de inbedding van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister
LV
2017-04-20
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/02-17-LV Landverordening tot wijziging van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid in verband met de inbedding van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister
LV
2017-04-20
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-17-LV Landsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
LV
2017-04-19
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-17-DIV Besluit instelling Integriteitskamer Sint Maarten
Div
2017-03-27
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/02-17-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.
LBham
2017-03-17
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.