Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/06-16 LV Landsverordening van de houdende regels voor het verlenen van studiefinanciering (Landsverordening Studiefinanciering)
LV
2016-07-15
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/05-16-LB Landsbesluit ter wijziging v/h lbham ter uitvoering van art3 v/d/ Lv speelvergunningsrecht hazardspelen
LBham
2016-06-26
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-16-OA Ongevraagd advies ex artikel 14, tweede lid, Landsverordening Raad van Advies, inzake de beslechting van geschillen tussen het Koninkrijk en de Landen
ILV
2016-06-07
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/03-16-LV Landsverordening tot wijziging v.d staatsregeling vanwege uitbreiding v.d kring v.d. kiesgerechtigden voor de Staten
LV
2016-06-03
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/04-16-LB Landsbesluit ham tot aanpassing v.d. dagloongrenzen voor 2016, genoemd in lv ongevallenverzekering en de Lv ziekteverzekering ivm de ontwikkeling v.h. prijsindexcijfer v.d gezinsconsumptie
LBham
2016-06-03
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/02-16-LV Landsverordening tot wijziging van de Staatsregeling i.v.m. het beperken v/d gevolgen van overlopende Statenleden voor de regeringsstabiliteit
LV
2016-05-12
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/03-16 LB Ontw. Pb.ham ter wijziging v.h. lb ham ter uitvoering v.d art. 4 &5 v.d. lv speelvergunningsrecht hazardspelen
LBham
2016-03-31
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/01-16-LB Landsbesluit besparing ivm ziektekosten door de bijdrage v/h Land aan het AFZ en de premie voor de ziekteverzekering op nihil te stellen
LBham
2016-03-16
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/01-16-LV Tweede nota van wijziging bij de Landsverordening tot vaststelling v/d begroting v/h Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2016 (Tweede nota van wijziging Lv begroting 2016)
LV
2016-02-29
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-16-ILV Initiatiefontwerplandsverordening houdende regels betreffende de integriteit van (kandidaat-) ministers
ILV
2016-01-22
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/13-15-LV Landsverordening tot vaststelling v/d begroting v/h Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2016 (Lv Begroting 2016) Laatste versie
LV
2015-12-30
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/03-15-DIV Verklaring Lv Integriteitsbevordering Ministers
Div
2015-12-23
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/03-15-DIV Verzoek om advies ingevolge artikel 3, tweede lid van de Landsverordening integriteitbevordering ministers.
Div
2015-12-23
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/12-15-LV Landsverordening tot vaststelling v/d begroting v/h Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2016
LV
2015-11-18
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/08-15-LB Landsbesluit ham tot vaststelling van tarieven voor het vervoer van personen met een taxi (lb taxitarieven)
LBham
2015-11-12
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.