Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/02-15-LV Landsverordening tot instelling van de Integriteitskamer
LV
2015-01-27
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/01-15-LV Landsverordening tot wijziging van de Comptabiliteitslandverordening in verband met de bevordering van de uitvoerbaarheid van aanbestedingsregels
LV
2015-01-09
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/23-14-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal in verband met het geautomatiseerd onderling vergelijken van DNA profielen tussen landen van het Koninkrijk
LBham
2014-12-12
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/15-14-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening begroting 2014 in verband met het creëren van een grondslag voor een borgstelling voor WINAIR en het aanpassen van enkele begrotingsposten
LV
2014-11-27
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/03-14-DIV Verzoek om spoedadvies omtrent KB-instructie Gouverneur inzake screening kandidaat-ministers
Div
2014-10-31
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/19-14- LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot regeling van de modellen en administratie voor de identiteitskaarten voor geprivilegieerden
LBham
2014-10-31
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/02-14-DIV Verzoek om advies omtrent de Pensioenregeling politieke gezagsdragers
Div
2014-10-03
Afgehandeld
Adviesverzoek Sm/18-14-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van regels inzake de bezoldiging van onderwijspersoneel
LBham
2014-10-02
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/12-14-LV Landsverordening houdende regels over de zorg voor de publieke gezondheid
LV
2014-09-09
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/16-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Functieboek Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur als gevolg van wijzigingen binnen het formatieplan
LBham
2014-09-09
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/15-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Functieboek Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur als gevolg van wijzigingen binnen het formatieplan
LBham
2014-09-09
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/14-14-LB Landsbesluit tot wijziging van de samenstelling en het presentiegeld van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning
LBham
2014-08-26
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/10-14-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken 1940, de Landsverordening administratieve rechtspraak en aanverwante landsverordeningen
LV
2014-08-11
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/05-14-OA ter zake het mede-ondertekenen van bekrachtigde wet-en regelgeving door de Minister van Algemene Zaken.
ILV
2014-08-01
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/08-14-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning in verband met het vervangen van artikel 28a
LV
2014-07-04
Afgehandeld

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.