Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/11-15-LV Landsverordening tot wijziging van enige lv inz. de verhoging of de introductie van leges en retributies voor vestigingsvergunningen en vervoersvergunningen
LV
2015-10-22
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/08-15-LV Landsverordening tot wijzinging van de Sanctielandsverordening ter uitvoering van de speciale aanbeveling Carb Fin Task Force
LV
2015-10-06
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/10-15-LV Landsverordening tot wijziging v/d lv begroting 2015 ivm de financiering van enkele veranderde beleidsdoelen en een herrubricering, alsmede ivm herziening v.d meerjarenramingen op grond van aangepaste beleidsdoestellingen in dat kader
LV
2015-08-26
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/06-15-ILV
LV
2015-08-20
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/05-15-ILV Initiatieflv tot instelling vs Small Claims SXM
LV
2015-08-20
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/06-15-ILV Initiatiefontwerplv. tot wijziging v/d Bioscoopverordening ivm de wijziging v/d verschuldigde rechten, de samenstelling, zittingsduur en andere wijzigingen ten aanzien v/d keuringscommissie
ILV
2015-08-20
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/04-15-ILV Landsverordening tot wijziging vd Kiesverordening
LV
2015-08-17
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/04-15-ILV Initiatiefontwerplv. tot wijziging v/d Kiesverordening en de Lv basis administratie persoonsgegevens
ILV
2015-08-17
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/03-15-ILV
ILV
2015-07-24
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/03-15-ILV Initiatiefontwerp Lv. Tot wijziging van art. 50 lid 2 v/d Vergunnings Lv. (Lv aanpassing leeftijd verkoop van alcoholische drank VergunningsLv.
ILV
2015-07-24
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/09-15-LV Landsverordening v/d tot wijziging v/d Motorrijtuigbelasting verordening i.v.m. de verhoging v/d motorrijtuigbelasting teneinde de overheidsfinanciën structureel te verbeteren
LV
2015-07-13
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/06-15-LB Landsbesluit ham v/d tot wijziging van het Lb Toezicht luchtvaart i.v.m. de vaststelling van tarieven voor diensten en werkzaamheden (Luchtvaarttarievenbesluit)
LBham
2015-07-07
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/07-15-LV Landsverordening tot wijziging LV op het notarisambt ten behoeve van de uitoefening van notariële bevoegdheden op Saba en St. Eustatius door het notariaat van Sint Maarten
LV
2015-06-30
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/05-15 LV Landsverordening houdende algemene regels inzake de bestuurlijke handhaving van wettelijke voorschriften (Landsverordening bestuurlijke handhaving)
LV
2015-06-18
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/06-15 LV Landsverordening tot wijziging van enige landsverordening in verband de invoering van de dag van de Sint Maartense Staatsregeling, dan wel Constitution Day, als feestdag
LV
2015-06-15
Afgehandeld

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.