Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/01-17-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen,houdende de vaststelling van nadere regels voor de wijziging van de geslachtsnaam (Besluit wijzinging geslachtsnaam)
LBham
2017-02-01
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/13-16 LV Landsverordening tot wijziging van de Lv aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen houdende strafbaarstelling v/h niet verstrekken v/e verzekeringsbewijs
LV
2016-11-29
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/02-16-LB Landsbesluit Ham aanpassing vd dagloongrenzen voor 2015, genoemd in Lv ongevallenverzekering en Lv ziekteverzekering ivm ontw vd prijsindexcijfers v.d gezinsconsumptie
LBham
2016-11-05
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/12-16 LV Landsverordening houdende regeling van de verplichte uniforme verzekering tegen ziektekosten
LV
2016-11-01
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/02-16-ILV Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Staatsregeling ter uitbereiding van de taken van het Consitutioneel Hof en aanpassing van de Landsverordening Consititutioneel Hof en de Landsverordening Ombudsman in verband met de wijzinging van de Staatsregeling
ILV
2016-10-18
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/10-16-LV Landsverordening Begroting 2017
LV
2016-10-14
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/11-16-LV Landsverordening herziening formeel belastingrecht
LV
2016-09-21
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/11-16-LV Landsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening landsbelastingen, de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten, de Landsverordening op de inkomstenbelasting, de Landsverordening op de loonbelasting, de Landsverordening op de winstbelasting, de Successiebelastingverordening, de Verhuurautobelastingveror...
LV
2016-09-21
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/05-16-LV Landsverordening Toezicht geldtransactie kantoren
LV
2016-09-20
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/ 08-16-LB Landsbesluit plaatsingscommissie verzelfstandiging overheidsdiensten
LBham
2016-09-15
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/09-16 LV Landsverordening regelende de kwijtschelding van belastingschulden over de belastingjaren 2006 en daarvoor
LV
2016-09-01
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/04-16-LV Landverordening tot wijziging v.d. landverordening toezicht bank- en kredietwezen etc (Lv actualisering en harmonisatie toezicht lv C-bank Cur & SXM
LV
2016-08-23
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/08-16-LV Landsverordening tot wijziging v.d. Lv op de winstbelasting
LV
2016-08-22
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/07-16-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot uitbreiding van de vormen van zorg waarop verzekerden aanspraak hebben op de grond van de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten met ouderenzorg (Landsbesluit uitbreiding AVBZ-zorg ouderenzorg)
LBham
2016-07-29
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/07-16-LV Landsverordening tot wijziging v/d Algemene subsidieverordening
LV
2016-07-29
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.