Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/02-15-ILV Initiatiefontwlv tot wijziging van de lv beperking tabaksgebruik
ILV
2015-06-09
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/02-15-ILV Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening beperking tabaksgebruik
ILV
2015-06-09
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-15-ILV Initiatiefontwlv tot wijziging vd lv toelating en uitzetting
ILV
2015-06-08
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-15-ILV Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening toelating en uitzetting
ILV
2015-06-08
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/07-15-LB Landsbesluit ham, van de houdende beperkte maatregelen tegen bepaalde staten, gebieden, individuele personen, groepen en organisaties (Sanctielandsbesluit)
LBham
2015-06-07
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/05-15-LB Landsbesluit, tot wijziging van het Landsbesluit Nationale UNESCO Commissie Sint Maarten in verband met het uitbreiden van het aantal leden in de commissie, het verhogen van de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen, alsmede het regelen van de benoeming, schorsing en ontslag van de leden.
LBham
2015-05-29
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/04-15-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten in verband met de invoering van de belastingvrijstelling voor commercieel onderwijs.
LV
2015-05-20
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/03-15-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen van de datum 2014, ter uitvoering van de Landsverordening Materieel Ambtenaren Sint Maarten (AB 2010, GT nr. 25), houdende regels over de rechtspositie van ambtenaren van de Detentie inrichtingen Sint Maarten
LBham
2015-05-05
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/04-15-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, over de rechtspositie van ambtenaren van politie van het Korps Politie Sint maarten
LBham
2015-04-22
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/03-15-LV Landsverordening tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2012 (Landsdverordening vaststelling jaarrekening 2012)
LV
2015-04-10
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/01-15-LB Landsbesluit tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 mei 2012 tot regeling van de inrichting en de organisatie van het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad in verband met aanpassing van het formatieplan
LBham
2015-04-07
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/01-16-LV Tweede nota van wijziging bij de Landsverordening tot vaststelling v.d. begroting v.h. Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2016 (Tweede nota van wijziging Lv begroting 2016)
LV
2015-02-28
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/02-15-DIV Inzake de AMVRB integriteit ex art. 51 Statuut
Div
2015-02-11
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/02-15-DIV Advies inzake de AMVRB integriteit ex art. 51 Statuut
Div
2015-02-04
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/11-14-LV Landsverordening tot wijzingen van de regels betreffende arbeidsovereenkomsten in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
LV
2015-02-03
Afgehandeld

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.