Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/01-18-DIV Adviesverzoek met betrekking tot enkele juridische vragen inzake de verkiezing
Div
2018-02-02
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/01-18-LBHam Landsbesluit, houdende algemene maatregelen tot wijziging van het kiesbesluit in verband met de wijziging van de locatie van het stembureau in een aantal stemdistricten.
LBham
2018-01-26
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-18-LV Landsverordening Begroting 2018
LV
2018-01-23
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/20-17-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening begroting 2017 in verband met wijziging van de Gewone Dienst (SPOED)
LV
2017-12-06
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/18-17-LV Landsverordening tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2013
LV
2017-12-04
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/19-17-LV Landsverordening tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2014
LV
2017-12-04
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/02-17-DIV Herziening Reglement van Orde Staten
Div
2017-11-22
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/17-17-LV Landsverordening tot wijziging van de Comptabiliteitsverordening in verband met de bevordering van de uitvoerbaarheid van aanbestedingsregels.
LV
2017-11-21
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/16-17-LV Landsverordening tot instelling van de Integriteitskamer, alsmede tot regeling van de inrichting, samenstelling, taken en bevoegdheden van de Integriteitskamer (Landsverordening Integriteitskamer)
LV
2017-11-14
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/15-17-LV Landsverordening tot wijziging van de landsverordening begroting 2017 in verband met wijziging van de gewone dienst en wijzigingen van de kapitaaldienst
LV
2017-11-09
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/14-17-LV Landsverordening tot wijziging van de Staatsregeling in verband met de instelling van de Integriteitskamer, alsmede tot regeling van de inrichting, samenstelling, taken en bevoegdheden van de Integriteitskamer (Landsverordening Integriteitskamer)
LV
2017-08-31
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/13-17-LV Landsverordening houdende regeling van de verplichte uniforme verzekering tegen ziektekosten
LV
2017-08-18
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/05-17-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van de geldelijke voorzieningen van de leden en de plaatsvervangende leden van de Electorale Raad (Landsbesluit voorzieningen Electorale Raad)
LBham
2017-08-11
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/12-17-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten naar aanleiding van de aanbevelingen 32 en 33 van de Financial Action Task Force
LV
2017-08-09
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/10-17-LV Landsverordening tot wijziging van het Wetboek ban Strafrecht in verband met het doorvoeren van enkele dringende internationale verplichtingen
LV
2017-08-08
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.