Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/03-18 DIV Aanbieding schriftelijke verklaringen ministers ingevolge art 3, tweede en zesde lid, landsverordening integriteitbevordering ministers
Div
2018-07-31
Afgehandeld
-
Ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Besluit medische en verpleegtarieven en vaststelling van de bijlage.
LBham
2018-07-23
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/04-18-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen rechtspositie Sint Maartense lid van de Raad van State van het Koninkrijk
LBham
2018-07-09
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/07-18-LV Landsverordening houdende regels inzake bouwen en gebruik van gronden en opstallen voor het gebied Dutch Quarter (Landsverordening ontwikkelingsplan Dutch Quarter)
LV
2018-06-29
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/03-18-LB Tijdelijk landsbesluit houdende algemene maatregelen tot regeling van de inrichting en de organisatie van het Nationaal Programmabureau Wederopbouw
LBham
2018-06-29
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/02-18-ILV Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Registratie en Financiën Politieke partijen en de Kiesvordening
ILV
2018-06-14
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-18-ILV Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Kiesverordening Sint Maarten
ILV
2018-06-14
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/02-18-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen, houdende vereenvoudigingen en correctie van het landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en uitvoering van veiligheidsonderzoeken
LBham
2018-05-24
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/06-18-LV Landsverordening begroting 2018
LV
2018-04-12
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/04-18-LV Landsverordening tot instelling van het Nationaal Programmabureau Wederopbouw, alsmede tot regeling van de inrichting, samenstelling, taken en bevoegdheden van het Nationaal Programmabureau Wederopbouw (Tijdelijke Landsverordening Nationaal Programmabureau Wederopbouw)
LV
2018-04-05
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/05-18-LV Landsverordening houdende regels inzake bouwen en gebruik van gronden en opstallen voor het gebied Middle Region ( Landsverordening ontwikkelingsplan Middle Region)
LV
2018-04-05
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/03-18-LV Landsverordening herziening pensioen overheidsdienaren
LV
2018-03-28
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/02-18-DIV Aanbieding schriftelijke verklaringen ministers ingevolge artikel 3, tweede en zesde lid, landsverordening intergriteitsbevordering ministers
Div
2018-02-19
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/02-18-LV Landsverordening tot wijziging van de landsverordening begroting 2017 in verband met wijzigingen van de kapitaaldienst
LV
2018-02-16
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-18-DIV Adviesverzoek met betrekking tot enkele juridische vragen inzake de verkiezing
Div
2018-02-02
Afgehandeld

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.