Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM-01-20 LB ontwerp van Landsbesluit tot wijziging van het besluit rechtspositie korps politie Sint Maarten ivm de invoeging van nieuwe salaristabellen
LBham
2020-01-03
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-06-19 LB ontwerp van Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Keisbesluit i.v.m. de aanpassing van de vergoeding van de voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van het centraal stembureau
LBham
2019-12-31
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-05-19 LB ontwerp van Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot intrekking van het Besluit Rechtspositie Korps Politie Nederlandse Antillen 2000
LBham
2019-12-23
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/04-19 LB Ontwerp landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijz van het Kiesbesluit ivm de wijz van model 22 behorende bij artikel 11 van het Kiesbesluit (SPOED)
LBham
2019-11-25
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-03-19 ILV InitiatiefLV tot wijz vd LV tot vaststelling van de begroting van Sint Maarten voor het dienstjaar 2019 ivm het verhogen van de begrotingen van bepaalde jeugd en sociale programma’s
ILV
2019-11-19
Afgehandeld
-
Advieverzoek SM-02-19 ILV Initiatieflv tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht ivm de verhoging van de maximumstraf voor verkrachting....en de intro van de mogelijkheid tot afbreking van zwangerschap als gevolg van verkrachting
ILV
2019-11-08
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM 07-19 LV Landsverordening van de tot wijziging van de Machtigingslandsverordening vervreemding aandelen UTS
LV
2019-10-30
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM 05-19 LV Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Corporate Governance teneinde het intrekken van de Landsverordening Corporate Governance van de voormalige Nederlandse Antillen en enkele wetstechnische aanpassingen
LV
2019-09-16
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM 06-19 LV Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2020
LV
2019-09-16
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-19 LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen van de tot wijziging van het Landsbesluit rechtspositie Sint Maartense lid van de Raad van State van het Koninkrijk in verband met de leeftijd van het functionele ontslag
LBham
2019-05-31
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/02-19 AMvRb Ontwerp van Algemene maatregelen van rijksbestuur Besluit tot wijziging van het Besluit Rode Kruis 1988 in verband met het vervallen van de eis van instemming van de Kroon met de statuten en in verband met enkele andere wijzigingen.
Div
2019-05-28
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-19 AMvRb Ontwerp van Algemene maatregelen van rijksbestuur Besluit houdende aanpassing van het besluit Kapittel voor de civiele orden in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren
Div
2019-05-28
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/04-19 LV Nota van wijziging op ontwep van Landsverordening begroting 2019
LV
2019-05-13
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-19 ILV Machtigingslandsverordening vervreemding aandelen UTS (Zittingsjaar 2018-2019-127)
ILV
2019-04-12
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-03-19-LV Landsverordening, tot wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten in verband met de invoering van een vrijstelling voor psychologen
LV
2019-02-22
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.