Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM-04-22 LV Landsverordening houdende de vaststelling van regels inzake de normering van bezoldigingen, salarissen en daarmee samenhangende vergoedingen in de publieke en semipublieke sector (Landsverordening normering topinkomens)
LV
2022-04-28
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-01-22 DIV Adviesverzoek met betrekking tot enkele juridische vragen inzake voorstel Rijkswet COHO
Div
2022-04-14
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-02-22 LBham Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van tot wijziging van de aanwijzing van een haven van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 1 van de Verordening havenconcessies (Besluit wijziging aanwijzing Groot Baai en Kool Baai)
LBham
2022-03-24
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-02-21 (2) LBham Ontwerplandsbesluit houdende algemene maatregelen ter uitvoering van art 10 van de Landsverordening inrichting en org landsoverheid ten behoeve vd Kabinetten vd Ministers
LBham
2022-03-04
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-01-22 LV Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Sociaal Economische Raad ter uitbreiding reikwijdte van de adviesfunctie van de Raad
LV
2022-01-19
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-02-22 LV Ontwerplandsverordening houdende regels inzake volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, mileu en infrastructuur
LV
2022-01-19
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-01-22 LBham Ontwerp Landsbesluit houdende algemene maatregelen 2021 tot regeling van de inrichting en organsatie van de personeelsbezetting van de Veiligheidsdienst Sint Maarten
LBham
2022-01-10
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-01-22 ILV Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van het ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de Algemene Politiekeur
ILV
2022-01-05
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-09-21 LBham Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot aanvulling van de bijlage behorende bij het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken met vertrouwensfuncties bij de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten
LBham
2021-12-10
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-08-21 LBham Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de tot aanpassing van de salaristabellen van de kustwacht van Sint Maarten
LBham
2021-11-23
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-12-21 LV Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering in verband met het aanpassen van de loongrenzen
LV
2021-11-17
Afgehandeld
Adviesverzoek SM-02-21 ILV Initiatiefontwerplandsverordening tot invoering van een nationale gezondheidsheffing op toeristen (Landsverordening gezondheidsheffing toeristen)
Div
2021-11-16
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-07-21 LBham Wijziging van landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, met betrekking tot de aflevering en vergoeding van geneesmiddelen met het oog op de betaalbaarheid en de continuiteit van de farmaceutische zorg
LBham
2021-11-08
Afgehandeld
Adviesverzoek SM-08-21 LV Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022)
LV
2021-10-27
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-06-21 LBham Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de tot wijziging van het Landsbesluit Nationale UNESCO Commissie Sint Maarten in verband met het verhogen van de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen
LBham
2021-10-19
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.