Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM-10-21 LV (Landsverordening hoger onderwijs
LV
2021-09-10
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-11-21 LV Landsverordening vaststelling jaarrekening 2018)
LV
2021-09-10
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-09-21 LV Landsverordening vaststelling jaarrekening 2017
LV
2021-09-02
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-06-21 LV Ontwerp landsverordening tot wijz. Van de Landsverordening identiteitskaarten
LV
2021-07-07
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-07-21 LV Ontwerp landsverordening tot wijz. Van de landsverordening op de inkomstenbelasting (SPOED)
LV
2021-07-07
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-04-21 LB Ontwerp van landsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijz. van landsbesluit identiteitskaarten geprivilegieerden (SPOED)
LBham
2021-07-07
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-05-21 LV Ontwerplandsverordening houdende regels inzake het toezicht op effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (Landverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders)
LV
2021-06-28
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-03-21 LB Landbesluit houdende algemene maatregelen, van de uitvoering van de artikelen 10, tweede lid en 11, tweede lid van de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 (LBham Muntteken en Muntmeesterteken)
LBham
2021-06-28
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-02-21 LB Ontw. LB h.a.m ter uitvoering van art 10 van de Landsverordening inrichting en org landsoverheid ten behoeve vd Kabinetten vd Ministers
LBham
2021-05-21
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-01-21 LB Ontw. landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot wijz. vhOrganisatiebesluit Ministerie van Justitie ivm vervanging vh in de bijlage opgenomen functieboek Justitie en enkele andere wijziging
LBham
2021-05-21
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-04-21 LV Ontw. LV wijziging vd Landsverordening Politie en de Landsverordening inrichting en organisatie landsvoverheid i.v.m de reorganisatie van het Ministerie van Justitie
LV
2021-05-11
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM 01/21 ILV Initiatiefontwerpslandsverordening tot wijz vd Landsverordening houdende regelen betreffende de handel in dranken en spijzen alsmede het verschaffen van huisvest ....aanpassing van openingstijden en controleren van geluidsoverlast
Div
2021-04-21
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-03-21 LV Ontwerp tot vastselling van de Landsverordening begroting 2021
LV
2021-04-12
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-01-21 RW Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling
RW
2021-01-28
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-02-21 LV Ontwerp landsverordening tot wijz. van de LV Publieke Gezondheid ter inc. regeling 2019-nCoV
LV
2021-01-19
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.