Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/12-14-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen , tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met de vaststelling van een premiepercentage voor de ongevallenverzekering en tot aanpassing van de daglonen, genoemd in de Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekeri...
LBham
2014-06-27
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/07-14-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening toezicht trustwezen in verband met de Amerikaanse Foreign Account Taks Complience Act nalevingsvereisten voor trustkantoren
LV
2014-06-18
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/06-14-LV Landsverordening tot wijziging van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, de Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren en de Wachtgeldregeling overheidsdienaren in verband met verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd
LV
2014-06-11
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/11-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Kiesbesluit in verband met een uitbreiding van het aantal stemdistricten
LBham
2014-06-10
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/04-14-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening begroting 2014 in verband met de financiering van enkele veranderde beleidsdoelen
LV
2014-06-06
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/04-14-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening begroting 2014 in verband met de financiering van enkele veranderde beleidsdoelen
LV
2014-06-06
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/10-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van het Organisatiebesluit Algemene Zaken wegens het opsplitsen vanwege de opleiding van de afdeling Juridische zaken en Wetgeving in twee secties
LBham
2014-06-04
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/09-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot verwijzing van de bijlage behorend bij het Landsbesluit medisch tarief sociale verzekeringen in verband met de indexering van de tarieven voor paramedici en het vaststellen van een tarief voor verrichtingen door de Stichting Zorgverlening Het Wit Gele Kruis Sint Maarten
LBham
2014-05-26
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/06-14-LB Sanctielandsbesluit Oekraïne
LBham
2014-05-15
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/07-14-LB Sanctielandsbesluit territoriale integriteit Oekraïne
LBham
2014-05-15
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/08-14-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit rijbewijzen en het Landsbesluit personenvervoer in verband met de vaststelling van nadere voorschriften over tijdelijke rijvergunningen.
LBham
2014-05-15
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/05-14-LV Landsverordening tot wijziging van de Staatsregeling en andere landsverordeningen vanwege de invoering van het Wetboek van strafrecht en tot wijziging van dat wetboek naar aanleiding van de uitspraak van het Constitutioneel Hof (Invoeringslandsverordening Wetboek van Strafrecht)
LV
2014-04-29
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/03-14-LV Landsverordening tot wijziging van de Legesverordening ter verhoging van leges voor paspoorten vanwege verhoging van af te dragen rijksleges voor paspoorten
LV
2014-04-16
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/05-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van nadere voorschriften op grond van artikel 6 van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (Landsbesluit procedure beëindiging arbeidsovereenkomsten)
LBham
2014-04-04
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/02-14-LV Landsverordening tot wijziging van enkele landsverordeningen ter aanscherping van integriteitsvoorschriften voor overheidswerkzaamheden en tot instelling van het Bureau Integriteit
LV
2014-04-04
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.