Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/18-12-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregeling, tot wijziging van de bijlagen bij de Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur in verband met het aanbrengen van wijzigingen die verband houden met de gewijzigde rechtsorde en enkele andere wijzigingen
LBham
2012-08-08
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/19-12-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het landsbesluit inrichting en organisatie secretariaat Algemene Rekenkamer in verband met een aanpassing van het formatieplan
LBham
2012-08-08
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/17-12-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen ter aanwijzing van een algemeen toegankelijk elektronisch medium voor het plaatsen van geconsolideerde teksten van wettelijke regelingen en enkele andere wijzigingen
LBham
2012-08-08
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/14-12-LB Landsbesluit tot wijziging van Bezoldigingsregeling ambtenaren aanpassing salaris i.v.m. indexcijfer voor de gezinsconsumptie
LBham
2012-07-13
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/13-12-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 5 april 2012 van de begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2012
LV
2012-07-13
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/15-12 LV Landsverordening tot wijziging van de comptabiliteitslandsverordening
LV
2012-07-13
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/12-12-LV Initiatiefontwerplandsverordening wijziging Landsverordening Logeergastenbelasting
LV
2012-07-04
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/11-12-LV Wijziging bij de LV van de [datum] houdende wijziging v.d. LV op de weerkorpsen 1997
LV
2012-05-14
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/16-12-OA Ongevraagd advies ter zake van het grootschalige wetgevingsproject dat ertoe strekt om het SInt Maartense recht te conformeren aan de huidige rechtsorde.
ILV
2012-05-02
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/10-12-LV Initiatiefontwerp LV aanpassing verordening electriciteitsconcessie
LV
2012-03-26
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/03-12-LB Landsbesluit h.a.m. tot wijziging van de landsverordening van overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur
LBham
2012-02-20
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/02-12-LB Landsbesluit, ham besluit aanpassing van de maximale tot wijziging v/h uitvoeringsbesluit financiële bijstand ter aanpassing v/d maximale vergoeding voor tijdelijke opvang
LBham
2012-02-02
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-12-LB Landsbesluit h.a.m. tot regeling v. d. inrichting en de organisatie v. h. Secretariaat S.E.R.
LBham
2012-01-31
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/01-12-LV Landsverordening tot vaststelling v. d. Begroting van Sint Maarten
LV
2012-01-18
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/15-11-LB Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en uitvoering van veiligheids onderzoeken
LBham
2011-11-01
Afgehandeld

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.