Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/12-13-LV Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2014
LV
2013-11-21
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/09-13-LV Landsverordening tot wijziging van de Sanctielandsverordening in verband met de uitvoering van Sanctieverordeningen of sanctiebesluiten van de Europese Unie
LV
2013-11-01
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/08-13-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening materieel ambtenaren-recht houdende regels inzake het georganiseerd overeg over de rechtspositie van de overheidsdienaren
LV
2013-10-03
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/06-13-LV Landsverordening tot wijziging van het goedgekeurde ontwerp van Landsverordening begroting 2013
LV
2013-08-01
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/05-13-LV Tweede Nota wijziging van Landsverordening status taken en bevoegdheden BIE ( Bureau Intellectueel Eigendom)
LV
2013-07-29
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/08-13-LB Landsbesluit ham tot wijziging van artikel 13 van het Kiesbesluit in verband met het vereenvoudigen van de eisen aan de stembussen
LBham
2013-07-18
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/04-13-LV Landsverordening tot goedkeuring van de Samenwerkingsregeling eenvormig procesrecht Aruba, Curaçao en Sint Maarten
LV
2013-07-15
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-13-RW Voorstel Rijkswet tot aanpassing van de Wet Militaire Straf-rechtspraak, het wetboek van militair strafrecht en de Wet militair tuchtrecht
RW
2013-05-24
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/05-13-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de [datum] tot wijziging van het Organisatiebesluit Algemene Zaken en het Organisatiebesluit Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur in verband met de verlegging van de taak tot het zorgdragen voor straatnamen en huisnummers
LBham
2013-05-07
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/07-13-LV Landsverordening verhoging ouderdomspensioen en pensioenleeftijd
LV
2013-04-26
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/04-13-ILV Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening grondslagen natuurbeheer en -bescherming Sint Maarten van 19 april 2013 (AB 2013, GT no. 809)
ILV
2013-04-15
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/27-12-LB Landsbesluit ontwerp maatregelen vaststelling eisen bekwaamheid aanvraag rijbewijs
LBham
2013-04-02
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/06-13-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van het landsbesluit inrichting en organisatie secretariaat Raad van Advies
LBham
2013-03-28
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/02-13-LV Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid tot wijziging van de inbedding en naamgeving van bepaalde organisatie onderdelen en andere wetgevingstechnische aanpassingen (Landsverordening wijziging Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid)
LV
2013-03-26
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/01-13-LV Landsverordening tot aanpassing van verschillende landsverordeningen in verband met de troonopvolging (LV wetgevingstechnische aanpassingen troonopvolging )
LV
2013-03-19
Afgehandeld

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.