Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/02-14-LV Landsverordening tot wijziging van enkele landsverordeningen ter aanscherping van integriteitsvoorschriften voor overheidswerkzaamheden en tot instelling van het Bureau Integriteit
LV
2014-04-04
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/05-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van nadere voorschriften op grond van artikel 6 van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (Landsbesluit procedure beëindiging arbeidsovereenkomsten)
LBham
2014-04-04
Afgehandeld
Adviesverzoek Sm/04-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het LB aanwijzing vertrouwensfuncties en uitvoering van veiligheidsonderzoeken in verband met de verlengingen van de overgangsrechtelijke termijn
LBham
2014-03-25
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/01-14-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties in verband met de voorgenomen toetreding tot de Egmont Group
LV
2014-01-23
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/01-14-DIV Request Planning Permit 07034, Bethlehem Estate, Plantz/ Bred NV
Div
2014-01-21
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/01-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van de artikelen 11, 12, e 29 van de LV Algemene weduwen- en wezenuitkering (AWW) en tot vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van deze landsverordening
LBham
2014-01-20
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/03-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van de artikelen 7, eerste lid, 7a, eerste lid, en 26, derde tot en met vijfde lid, van de Landsverordening Algemene ouderdomsverzekering (AOV)
LBham
2014-01-20
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/03-14-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van de artikelen 7, eerste lid, 7a, eerste lid, en 26, derde tot en met vijfde lid, van de Landsverordening Algemene ouderdomsverzekering (AOV)
LBham
2014-01-14
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/01-14-ILV Initatiefontwerplandsverordening tot herziening van de regels betreffende timeshare (Timeshare Ordinance)
ILV
2014-01-13
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/02-14-ILV Initiatiefontwerplandsverordening tot instelling van een Timeshare Autoriteit (St. Maarten Timeshare Authority Ordinance)
ILV
2014-01-13
Afgehandeld
Adviesverzoek Sm/13-13-LV Landsverordening tot vaststelling van de jaarrekening 2014
LV
2013-12-12
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/10-13-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de houdende regels met betrekking tot de uitvoering van de artikelen 9 en 10 en van artikel 14 van de Landsverordening Zorginstellingen ten aanzien van de stichting Sint Maarten Medical Center (Landsbesluit nadere regelstelling stichting Sint Maarten Medical Center)
LBham
2013-12-12
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/10-13-LV Landsverordening houdende vaststelling van tarieven voor justitiële Diensten en verrichtingen en Wijziging van de Legesverordening
LV
2013-11-21
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/11-13-LV Landsverordening wijziging van de Landsverordening toelating en uitzetting en de Legesverordening 2013 met bijbehorende Memorie van Toelichting
LV
2013-11-21
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/09-13-LB Landsbesluit ham tot wijziging van het Toelatingsbesluit, inhoudende heffing kosten van administratie en retributies
LBham
2013-11-21
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.