Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/01-11-AMvRb Besluit tot wijziging van het Besluit Rode Kruis 1988
RW
2011-11-01
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/14-11-LB Landsbesluit, h.a.m. tot vaststelling van de geldelijke voorzieningen v. d. leden, hun plaatsvervangers en van de secretaris v. d. Sociaal- Economische Raad
LBham
2011-10-18
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/03-11-DIV Regeling v. d. Minister- President, Minister van Algemene Zaken houdende de vaststelling v. d. regelgeving van Sint Maarten
Div
2011-10-05
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/12-11-LB Landsbesluit h.a.m. tot uitvoering van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 16o , artikel 6, onderdeel d, onder 12o en artikel 11, tweede lid van de Landsverordeing identificatie bij dienstverlening
LBham
2011-09-22
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/13-11-LB Landsbesluit tot wijziging van het Toelatingsbesluit
LBham
2011-09-15
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/10-11-LV Landsverordening tot wijziging van de landsverordening Toelating en Uitzetting
LV
2011-09-15
Afgehandeld
Adviesverzoek SM 09-11-LV Landsverordening tot wijziging v.d. Legesverordening 1994 in verband met de aanpassing van diverse tarieven in de daarbij behorende tarieventabel.
LV
2011-09-09
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/10-11-LB Landsbesluit, h.a.m. tot regeling v.d. inrichting en de organisatie v.h. secretariaat v. d. Algemene Rekenkamer
LBham
2011-08-31
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/09-11/12-LB Landsbesluit, h.a.m. tot regeling v. d. inrichting en de organisatie v. h. secretariaat v. d. Raad van Advies
LBham
2011-08-30
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/11-11-LB Landsbesluit, h.a.m. tot wijziging v. h. Landsbesluit identiteitskaarten 2002 in verband met de invoering van nieuwe identiteitskaarten
LBham
2011-08-09
Afgehandeld
-
Adviesverzoek RW/01-11-RW Voorstel van Rijkswet Nationaliteit Zeeschepen
RW
2011-08-09
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM 07-11-LV Aanbieding gewijzigde versie LV Veiligheidsdienst in verband met samenstelling v.d. Commissie van Toezicht.
LV
2011-08-04
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/08-11-LB Landsbesluit, h.a.m. tot wijziging v. h. uitvoeringsbesluit rijbewijzen in verband met de invoering van nieuwe rijbewijzen
LBham
2011-07-14
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/01-11-DIV Door voormalige bestuurscollege SXM voor 10-10-10 vastgestelde maar niet afgekondigde LV's en LBham's
Div
2011-06-29
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/06-11-LV Initiatief ontwerplandsverordening NA – fractie
LV
2011-06-11
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.