Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/01-13-LB Landsbesluit houdende Algemene maatregelen, tot vaststelling van de hoogte van de remuneratie en het presentiegeld van de leden en plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer
LBham
2013-03-06
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/04-13-LB Landsbesluit bezwaarschriften ambtenaren
LBham
2013-03-05
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/03-13-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot aanpassing van verschillende landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, in verband met de troonopvolging
LBham
2013-03-01
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/02-13-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging v. H. Instellingsbesluit Commissie Konklijke Onderscheidingen in verband met de verhoging v. D. Vergoeding van werkzaamheden
LBham
2013-02-28
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/31-12-LV Landsverordening tot vaststelling van de begroting van Sint Maarten 2013
LV
2013-01-22
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/30-12-LV Landsverordening regeling archiefwezen in Sint Maarten
LV
2012-12-27
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/28-12-LB Landsbesluit uitvoering artikel 2 RW bepalingen regeling schadeloosstelling voorzieningen lid RvS
LBham
2012-12-13
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/27-12-LB Landsbesluit ontwerp maatregelen vaststelling eisen bekwaamheid aanvraag rijbewijs
LBham
2012-11-28
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/26 A-12-LV Landsverordening tot wijziging v.d. Motorrijtuigenbelasting-verordeningen en de Algemene landsverordening Landsbelastingen in verband met de invoering van een nieuw belastingsysteem voor motorijtuigenbelasting (Landsverordening wijziging motorrijtuigenbelasting)
LV
2012-11-16
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/25-12-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen tot intrekking van het: Prijzenbesluit aardolieproducten Sint Maarten
LBham
2012-10-15
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/23-12-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, v.d. uitvoeringsbepalingen op grond v.d. artikelen 3, derde lid, 13 en 14 van de LV openbaarheid van bestuur
LBham
2012-10-02
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/22-12-LB Landsbesluit wijziging van Bijlage bij de LV overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur met het aanbrengen van wijzigingen met de gewijzigde rechtsorde
LBham
2012-10-01
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/24-12-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot intrekking van het Prijzenbesluit brood Sint Maarten
LBham
2012-10-01
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/21-12-LB Landsbesluit houdende algemene maatregelen, tot wijziging instelling en inrichting N.C.B. Interpol
LBham
2012-09-14
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/20-12-LB Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit identiteitskaarten 2002 in verband met de invoering van nieuwe identiteitskaarten en tot wijziging van het overgangsrecht van het Landsbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit rijbewijzen in verband met de invoering van nieuwe rijbewijz...
LBham
2012-08-29
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.