Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/05-11-LV Landsverordening tot wijziging van enige landsverordeningen in verband met de invoering v. d. Bevrijding als feestdag voor Sint Maarten.
LV
2011-05-25
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/07-11-LB Landsbesluit bewapening en overige uitrusting v.d. politie
LBham
2011-05-18
In behandeling
-
Adviesverzoek SM/04-11-LB Landsbesluit tot uitvoering art.11d,zesde lid, LV voorgezet onderwijs
LBham
2011-05-06
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/03-11-LB Landsbesluit, h.a.m. houdende de toelating v. h. Vrijwilligerskorps Sint Maarten als weerkorps in de zin v. d. Landsverordening op de weerkorpsen 1997 (Landsbesluit VKS)
LBham
2011-04-27
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/05-11-LB Landsbesluit houdende regels over rechtspositie ambtenaren van Politie
LBham
2011-04-19
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM/04-11-LV Tweede-ontwerp Landsverordening tot vaststelling v. d. begroting v. h. land Sint Maarten voor het dienst jaar 2011
LV
2011-04-14
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/03-11-LV Landsverordening tot wijziging v. d. Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997
LV
2011-02-28
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/04-11-LB Landsbesluit h.a.m. tot wijziging v. d. aanpassing v.d. salarissen aan de ontwikkeling v.h. prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie
LBham
2011-01-26
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/03-11 LB Landsbesluit, model schriftelijke verklaring ministers
LBham
2011-01-07
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/02-11-LB Landsbesluit Bekendmaking wettelijke regelingen
LBham
2010-12-21
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/01-11-LB Landsbesluit, ham besluit ter vaststelling van modelformulieren en stemdistricten ter uitvoering van de Kiesverordening (Kiesbesluit)
LBham
2010-12-21
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/01-10-LV Landsverordening tot vaststelling van de begroting 2011
LV
2010-12-07
Afgehandeld
Adviesverzoek SM/02-10-LV Landsverordening tot wijziging van de LV belasting op bedrijfsomzetten
LV
2010-12-07
Afgehandeld

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.