Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM-07-22 LV Landsverordening, van de tot wijziging van de tijdelijke landsverorderning Covid-19 bezuinigingen arbeidsvoorwaarden overheidsdienaren in verband met de gefaseerde reductie van de Covid-19 bezuinigingen op de overheidsdienaren
LV
2022-06-13
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-04-22 LBham Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende tijdelijke regels betreffende de wijziging van het tarief zoals bedoeld in atrikel 1, derde lid, van de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine (Tijdelijke wijziging besluit bijzonder invoerrecht op benzine) (SPOED)
LBham
2022-06-03
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-01-22 RW WIjziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van een centrale voorziening voor de verwerking van de gezichtsopname, handtekening en vingerafdrukken ten behoeve van reisdocumenten, het schrappen van de geslachtsvermeldig op de identiteitskaart, alsmede enige andere wijzigingen (Voorstel van rijkswet tot wijzigin...
RW
2022-06-03
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-06-22 LV Landsverordening, van de tot wijziging van de tijdelijke landsverorderning Covid-19 bezuinigingen arbeidsvoorwaarden overheidsdienaren (SPOED)
LV
2022-06-02
Ingetrokken
-
Adviesverzoek SM-05-22 LV Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2019 (Landsverordening vasstelling jaarrekening 2019)
LV
2022-05-18
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-04-22 LV Landsverordening houdende de vaststelling van regels inzake de normering van bezoldigingen, salarissen en daarmee samenhangende vergoedingen in de publieke en semipublieke sector (Landsverordening normering topinkomens)
LV
2022-04-28
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-03-22 LBham Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (Landsbesluit retroactieve indexering minimumlonen 2022)
LBham
2022-04-25
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-03-22 LV Landsverordening van de tot wijziging van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering, de Landsverordening algemen verzekering bijzondere ziektekosten, de Landsverordening algemene weduwen-en wezenverzekering, de Landsverordening ongevallenverzekering, de Landsverordening Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Ver...
LV
2022-04-25
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-01-22 DIV Adviesverzoek met betrekking tot enkele juridische vragen inzake voorstel Rijkswet COHO
Div
2022-04-14
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-02-22 LBham Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van tot wijziging van de aanwijzing van een haven van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 1 van de Verordening havenconcessies (Besluit wijziging aanwijzing Groot Baai en Kool Baai)
LBham
2022-03-24
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-02-21 (2) LBham Ontwerplandsbesluit houdende algemene maatregelen ter uitvoering van art 10 van de Landsverordening inrichting en org landsoverheid ten behoeve vd Kabinetten vd Ministers
LBham
2022-03-04
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-01-22 LV Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Sociaal Economische Raad ter uitbreiding reikwijdte van de adviesfunctie van de Raad
LV
2022-01-19
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-02-22 LV Ontwerplandsverordening houdende regels inzake volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, mileu en infrastructuur
LV
2022-01-19
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-01-22 LBham Ontwerp Landsbesluit houdende algemene maatregelen 2021 tot regeling van de inrichting en organsatie van de personeelsbezetting van de Veiligheidsdienst Sint Maarten
LBham
2022-01-10
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-01-22 ILV Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van het ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de Algemene Politiekeur
ILV
2022-01-05
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.