Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM-10-22 LBham Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van artikelen 11 en 29 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezen verzekering (Landsbesluit Indexering Algemene Weduwen- en Wezen verzekering 2022)
LBham
2022-09-05
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-08-22 LBham Ontwerp landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging landsbesluit houdende algemene maatregelen ter uitvoering artikelen 3bis, 3e en 5e lid en 4, 2e lid van de loterijverordening
LBham
2022-08-08
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-07-22 LBham Ontwerp landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot intrekking van prijzenbesluit aardolieproducten, prijzenbesluit levensmiddelen en prijzenbesluit brood in verband met de herverdeling van regelgevende bevoegdheid op het moment van landwording Sint Maarten
LBham
2022-08-08
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-09-22 LV Ontwerplandsverordening tot wijziging van de landsverordening begroting 2022 (Landsverordning begrotingswijziging 2022)
LV
2022-08-02
In behandeling
-
Adviesverzoek SM-06-22 LBham Ontwerp landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging Landsbesluit inrichting
LBham
2022-07-27
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-05-22 LBham Ontwerp landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging artikel 7, 1e lid, artikel 26, 3e lid tot en met 5e lid van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 2020. (Landsbesluit indexering Algemene Ouderdomsverzekering 2020)
LBham
2022-07-21
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-08-22 LV Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de jaarrekening voor het dienstjaar 2020 (Landsverordening vaststelling jaarrekening 2020)
LV
2022-07-04
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-07-22 LV Landsverordening, van de tot wijziging van de tijdelijke landsverorderning Covid-19 bezuinigingen arbeidsvoorwaarden overheidsdienaren in verband met de gefaseerde reductie van de Covid-19 bezuinigingen op de overheidsdienaren
LV
2022-06-13
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-04-22 LBham Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende tijdelijke regels betreffende de wijziging van het tarief zoals bedoeld in atrikel 1, derde lid, van de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine (Tijdelijke wijziging besluit bijzonder invoerrecht op benzine) (SPOED)
LBham
2022-06-03
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-01-22 RW WIjziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van een centrale voorziening voor de verwerking van de gezichtsopname, handtekening en vingerafdrukken ten behoeve van reisdocumenten, het schrappen van de geslachtsvermeldig op de identiteitskaart, alsmede enige andere wijzigingen (Voorstel van rijkswet tot wijzigin...
RW
2022-06-03
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-06-22 LV Landsverordening, van de tot wijziging van de tijdelijke landsverorderning Covid-19 bezuinigingen arbeidsvoorwaarden overheidsdienaren (SPOED)
LV
2022-06-02
Ingetrokken
-
Adviesverzoek SM-05-22 LV Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2019 (Landsverordening vasstelling jaarrekening 2019)
LV
2022-05-18
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-04-22 LV Landsverordening houdende de vaststelling van regels inzake de normering van bezoldigingen, salarissen en daarmee samenhangende vergoedingen in de publieke en semipublieke sector (Landsverordening normering topinkomens)
LV
2022-04-28
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-03-22 LBham Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (Landsbesluit retroactieve indexering minimumlonen 2022)
LBham
2022-04-25
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-03-22 LV Landsverordening van de tot wijziging van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering, de Landsverordening algemen verzekering bijzondere ziektekosten, de Landsverordening algemene weduwen-en wezenverzekering, de Landsverordening ongevallenverzekering, de Landsverordening Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Ver...
LV
2022-04-25
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.