Adviesverzoeken Overzicht


Openbaarheid van adviezen

De Minister van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het openbaar maken van de adviezen van de Raad. Adviezen over ontwerpen van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten door de regering of door de initiatief-nemende Statenleden.

Adviezen over alle andere ontwerpen dan van landsverordeningen worden openbaar gemaakt gelijktijdig met de publicatie van deze wetten in het Afkondigingsblad. Alle adviezen die niet gaan over ontwerpen van wetgeving worden binnen zes weken nadat het advies is uitgebracht openbaar gemaakt.

Advies Naam
Categorie
Verzoek Datum
Status
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM-03-21 LV Ontwerp tot vastselling van de Landsverordening begroting 2021
LV
2021-04-12
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-01-21 RW Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling
RW
2021-01-28
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-02-21 LV Ontwerp landsverordening tot wijz. van de LV Publieke Gezondheid ter inc. regeling 2019-nCoV
LV
2021-01-19
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-01-21-LV Ontwerp landsverordening tot wijz landsverordening begroting 2020
LV
2021-01-14
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-04-20 LB Ontwerplandsbesluit ham bevattend (bouw)technisch voorschriften voor bouwen en slopen van bouwwerken-compressed
LBham
2020-12-16
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-06-20 LV Ontwerp- tijdelijke landsverordening aanpassing arbeidsvoorwaarden politieke gezagdragers
LV
2020-11-20
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-07-20 LV Ontw. Tijdelijke landsverordening COVID-19 bezuinigingen arbeidsvoorwaarden overheidsdienaren
LV
2020-11-20
Afgehandeld
Adviesverzoek SM-08-20 LV Ontw. Tijdelijke landsverordening van de houdende de vastelling van regels inzake het bezoldigingsmaximum en de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden bij (semi) publieke sector entiteiten
LV
2020-11-20
Afgehandeld
Adviesverzoek SM-04-20 LV Ontw. Landsverordening tot wijz vd landsverordening Algemene Rekenkamer, de Landsverordening Constitutioneel Hof, de LV Ombudsman en de LV Raad van Advies ivm het verhogen vd leeftijdgrens van de leden
LV
2020-11-20
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-05-20 LV Ontwerp Landsverordening tot vaststelling jaarrekening 2016
LV
2020-10-19
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-03-20 LB Ontw. van Landsbesluit, ham, vd uitvoering van artikel 3, [derde lid], van de Landsverordening toelating en uitzetting
LBham
2020-08-11
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-01-20 AMvrB Besluit van houdende wijzigingen van het besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 jan 2021
LBham
2020-07-27
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-04-20 LV Adviesverzoek op grond van artikel 69, 5e lid van de staatsregeling
LV
2020-07-08
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-01-20 DIV Adviesverzoek met betrekking tot enkele juridische vragen inzake de constitutionele status van Sint Maarten
Div
2020-06-25
Afgehandeld
-
Adviesverzoek SM-03-20 LV Landsverordening verhoging AOV-pension en pensioenleeftijd tot 65
LV
2020-06-12
Afgehandeld
-

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.