Landsverordeningen


Hier vindt u de adviezen van de Raad die reeds gepubliceerd zijn.
Note: Klik op het jaartal om alle Adviezen van dat jaartal te tonen.

Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM-12-21 LV Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering in verband met het aanpassen van de loongrenzen
Adviesverzoek SM-02-21 LV Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM-06-20 LV Ontwerp- tijdelijke landsverordening aanpassing arbeidsvoorwaarden politieke gezagdragers
Adviesverzoek SM-07-20 LV Ontw. Tijdelijke landsverordening COVID-19 bezuinigingen arbeidsvoorwaarden overheidsdienaren
Adviesverzoek SM-08-20 LV Ontw. Tijdelijke landsverordening van de houdende de vastelling van regels inzake het bezoldigingsmaximum en de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden bij (semi) publieke sector entiteiten
Adviesverzoek SM-04-20 LV Ontw. Landsverordening tot wijz vd landsverordening Algemene Rekenkamer, de Landsverordening Constitutioneel Hof, de LV Ombudsman en de LV Raad van Advies ivm het verhogen vd leeftijdgrens van de leden
Adviesverzoek SM-05-20 LV Ontwerp Landsverordening tot vaststelling jaarrekening 2016
Adviesverzoek SM-03-20 LV Landsverordening verhoging AOV-pension en pensioenleeftijd tot 65
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM 07-19 LV Landsverordening van de tot wijziging van de Machtigingslandsverordening vervreemding aandelen UTS
Adviesverzoek SM-02-19-LV Landsverordening, van de houdende vastelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering
Adviesverzoek SM/01/19-LV Landsverordening, van de tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2019 (Landsverordening begroting 2019)
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/14-18-LV Landsverordening, van de tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienst jaar 2015
Adviesverzoek SM/15-18-LV Landsverordening van de tot vastelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2019
Adviesverzoek SM/11-18-LV Landsverordening houdende regels ter voorkoming van en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering naar aanleiding van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering)
Adviesverzoek SM/10-18-LV Landsverordening houdende regels teneinde te voldoen aan aanbeveling 29 van de Financial Action Task Force (Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties)
Adviesverzoek SM/06-18-LV Landsverordening begroting 2018
Adviesverzoek SM/04-18-LV Landsverordening tot instelling van het Nationaal Programmabureau Wederopbouw, alsmede tot regeling van de inrichting, samenstelling, taken en bevoegdheden van het Nationaal Programmabureau Wederopbouw (Tijdelijke Landsverordening Nationaal Programmabureau Wederopbouw)
Adviesverzoek SM/03-18-LV Landsverordening herziening pensioen overheidsdienaren
Adviesverzoek SM/02-18-LV Landsverordening tot wijziging van de landsverordening begroting 2017 in verband met wijzigingen van de kapitaaldienst
Adviesverzoek SM/01-18-LV Landsverordening Begroting 2018
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/16-17-LV Landsverordening tot instelling van de Integriteitskamer, alsmede tot regeling van de inrichting, samenstelling, taken en bevoegdheden van de Integriteitskamer (Landsverordening Integriteitskamer)
Adviesverzoek SM/12-17-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten naar aanleiding van de aanbevelingen 32 en 33 van de Financial Action Task Force
Adviesverzoek SM/08-17-LV Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2018
Adviesverzoek SM/04-17-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening begroting 2017 in verband met wijzigingen van de Gewone Dienst en wijzigingen van de Kapitaaldienst
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/10-16-LV Landsverordening Begroting 2017
Adviesverzoek SM/05-16-LV Landsverordening Toezicht geldtransactie kantoren
Adviesverzoek SM/04-16-LV Landverordening tot wijziging v.d. landverordening toezicht bank- en kredietwezen etc (Lv actualisering en harmonisatie toezicht lv C-bank Cur & SXM
Adviesverzoek SM/06-16 LV Landsverordening van de houdende regels voor het verlenen van studiefinanciering (Landsverordening Studiefinanciering)
Adviesverzoek SM/03-16-LV Landsverordening tot wijziging v.d staatsregeling vanwege uitbreiding v.d kring v.d. kiesgerechtigden voor de Staten
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/13-15-LV Landsverordening tot vaststelling v/d begroting v/h Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2016 (Lv Begroting 2016) Laatste versie
Adviesverzoek SM/08-15-LV Landsverordening tot wijzinging van de Sanctielandsverordening ter uitvoering van de speciale aanbeveling Carb Fin Task Force
Adviesverzoek SM/09-15-LV Landsverordening v/d tot wijziging v/d Motorrijtuigbelasting verordening i.v.m. de verhoging v/d motorrijtuigbelasting teneinde de overheidsfinanciën structureel te verbeteren
Adviesverzoek SM/07-15-LV Landsverordening tot wijziging LV op het notarisambt ten behoeve van de uitoefening van notariële bevoegdheden op Saba en St. Eustatius door het notariaat van Sint Maarten
Adviesverzoek SM/05-15 LV Landsverordening houdende algemene regels inzake de bestuurlijke handhaving van wettelijke voorschriften (Landsverordening bestuurlijke handhaving)
Adviesverzoek SM/06-15 LV Landsverordening tot wijziging van enige landsverordening in verband de invoering van de dag van de Sint Maartense Staatsregeling, dan wel Constitution Day, als feestdag
Adviesverzoek SM/03-15-LV Landsverordening tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2012 (Landsdverordening vaststelling jaarrekening 2012)
Adviesverzoek SM/01-16-LV Tweede nota van wijziging bij de Landsverordening tot vaststelling v.d. begroting v.h. Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2016 (Tweede nota van wijziging Lv begroting 2016)
Adviesverzoek SM/11-14-LV Landsverordening tot wijzingen van de regels betreffende arbeidsovereenkomsten in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
Adviesverzoek SM/02-15-LV Landsverordening tot instelling van de Integriteitskamer
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/12-14-LV Landsverordening houdende regels over de zorg voor de publieke gezondheid
Adviesverzoek SM/10-14-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken 1940, de Landsverordening administratieve rechtspraak en aanverwante landsverordeningen
Adviesverzoek SM/08-14-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning in verband met het vervangen van artikel 28a
Adviesverzoek SM/06-14-LV Landsverordening tot wijziging van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, de Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren en de Wachtgeldregeling overheidsdienaren in verband met verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd
Adviesverzoek SM/04-14-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening begroting 2014 in verband met de financiering van enkele veranderde beleidsdoelen
Adviesverzoek SM/05-14-LV Landsverordening tot wijziging van de Staatsregeling en andere landsverordeningen vanwege de invoering van het Wetboek van strafrecht en tot wijziging van dat wetboek naar aanleiding van de uitspraak van het Constitutioneel Hof (Invoeringslandsverordening Wetboek van Strafrecht)
Adviesverzoek SM/03-14-LV Landsverordening tot wijziging van de Legesverordening ter verhoging van leges voor paspoorten vanwege verhoging van af te dragen rijksleges voor paspoorten
Adviesverzoek SM/01-14-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties in verband met de voorgenomen toetreding tot de Egmont Group
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek Sm/13-13-LV Landsverordening tot vaststelling van de jaarrekening 2014
Adviesverzoek SM/11-13-LV Landsverordening wijziging van de Landsverordening toelating en uitzetting en de Legesverordening 2013 met bijbehorende Memorie van Toelichting
Adviesverzoek SM/12-13-LV Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2014
Adviesverzoek SM/09-13-LV Landsverordening tot wijziging van de Sanctielandsverordening in verband met de uitvoering van Sanctieverordeningen of sanctiebesluiten van de Europese Unie
Adviesverzoek SM/08-13-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening materieel ambtenaren-recht houdende regels inzake het georganiseerd overeg over de rechtspositie van de overheidsdienaren
Adviesverzoek SM/06-13-LV Landsverordening tot wijziging van het goedgekeurde ontwerp van Landsverordening begroting 2013
Adviesverzoek SM/05-13-LV Tweede Nota wijziging van Landsverordening status taken en bevoegdheden BIE ( Bureau Intellectueel Eigendom)
Adviesverzoek SM/07-13-LV Landsverordening verhoging ouderdomspensioen en pensioenleeftijd
Adviesverzoek SM/02-13-LV Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid tot wijziging van de inbedding en naamgeving van bepaalde organisatie onderdelen en andere wetgevingstechnische aanpassingen (Landsverordening wijziging Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid)
Adviesverzoek SM/01-13-LV Landsverordening tot aanpassing van verschillende landsverordeningen in verband met de troonopvolging (LV wetgevingstechnische aanpassingen troonopvolging )
Adviesverzoek SM/31-12-LV Landsverordening tot vaststelling van de begroting van Sint Maarten 2013
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/13-12-LV Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 5 april 2012 van de begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2012
Adviesverzoek SM/01-12-LV Landsverordening tot vaststelling v. d. Begroting van Sint Maarten
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/10-11-LV Landsverordening tot wijziging van de landsverordening Toelating en Uitzetting
Adviesverzoek SM/05-11-LV Landsverordening tot wijziging van enige landsverordeningen in verband met de invoering v. d. Bevrijding als feestdag voor Sint Maarten.
Adviesverzoek SM/04-11-LV Tweede-ontwerp Landsverordening tot vaststelling v. d. begroting v. h. land Sint Maarten voor het dienst jaar 2011
Adviesverzoek SM/03-11-LV Landsverordening tot wijziging v. d. Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997
Advies Naam
Gepubliceerd
Adviesverzoek SM/01-10-LV Landsverordening tot vaststelling van de begroting 2011
Adviesverzoek SM/02-10-LV Landsverordening tot wijziging van de LV belasting op bedrijfsomzetten

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.