Missie

De Raad van Advies zal de democratie en rechtsstaat van Sint Maarten handhaven door onafhankelijk, kwalitatief, nauwkeurig, deugdelijk en rechtvaardig advies uit te brengen aan de regering en staten.

Mission

The Council of Advice will guard the democracy and constitutional state of Sint Maarten by providing independent, qualitative, accurate, sound, just and fair advice to the government and parliament.


Click below to enter the website.