Dashboard
M.C.C. Brooks-Salmon LL.M. MA
Vice-voorzitter

Mavis Brooks-Salmon

Lid van de Raad sinds oktober 2010

Geboren te Curaҫao op 1 december 1950

 

Loopbaan

1972-1977

Leerkracht op de Sint Margareta School op Curaçao

1977-1981

Leerkracht op de Lionel Conner School te Colebay St. Maarten

1981-1991

Hoofd van de Sister Borgia School.

1999- 2006

Hoofd (a.i.)van de Dienst Onderwijs Eilandgebied St. Maarten

2000-2005

Directeur Openbaar Onderwijs St. Maarten

2006-2010

Adjunct Gevolmachtigde Minister van de regering van Nederlandse Antillen.

2010-heden

Vicevoorzitter van de Raad van Advies

 

Opleiding

1972

Bachelor opleiding leerkracht op de Pedagogische Academy

1993

MO-B Staatsinrichting in Erasmus Universiteit te Rotterdam

2002

Meester in de rechten afgestudeerd in op de Universiteit van de Nederlandse Antillen.

2009

Meester in de rechten afgestudeerd in Internationaal en Europees recht op de Erasmus Universiteit.

 

Nevenwerkzaamheden

2009

Voorzitter van de Commissie Democratische Deficit Commissie voor het “Kiezen voor het Koninkrijk” rapport.

2005 - 2006

Lid van de Round Table Conference sub groep Personeel & Organisatie en Samenwerking

2004-present

Lid van de Orde van Oranje Nassau

1997-2002

Lid van de Raad van Advies van de voormalige Nederlandse Antillen

1995-1997

Lid van de Commissie voor Natievorming van de voormalige Nederlandse Antillen

1993-2006

Leider van de kanker support groep voor de Sint Maarten Kanker Stichting